نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و مصرف کنندگان_ دوحه – قطر – عصر جدید ایرانیان

نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و مصرف کنندگان_ دوحه – قطر

تاریخچه نمایشگاه بین‌المللی صنایع غذایی و مصرف کنندگان_ دوحه – قطر

نمایشگاه بین‌المللی

صنایع غذایی و مصرف کنندگان

دوحه – قطر           ۴-۷ آبان ۱۳۹۶

 

دعوتنامه

فرم مشخصات فردی فرم غرفه آرایی فرم درخواست هتل و بلیط هواپیما